Mentorat

Oferim mentorat pentru planurile de afaceri.

Monitorizare

Monitorizare planuri de afaceri.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 3

Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE”

Contract nr. POCU/82/3/7/106285

Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/106285

Cod SMIS: 106285

 

 

 1. DESCRIERE PROIECT

Proiectul “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE”  este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3, Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare.

Proiectul, cu o durata de 34 luni, se deruleaza in cadrul contractului POCU/82/3/7/106285.

Parteneri

Parteneriatul este format din:

 • GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL – Lider de parteneriat
 • Fundatia PAEM Alba – Partener 1

 

Perioada de implementare: 15 Ianuarie 2018- 14 Noiembrie 2020

 Obiectivul general
Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului si a auto-ocuparii in intreprinderi cu profil nonagricol infiintate in mediul urban in Regiunea Nord-Est, vizand un grup tinta de 300 de persoane, pe o perioada de 34 de luni.

 Obiectivele specifice
1. Cresterea nivelului de pregatire antreprenoriala a minim 300 de persoane (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, angajati si persoane inactive, dornici sa infiinteze o afacere pentru crearea de noi locuri de munca) din Regiunea Nord-Est pe o perioada de maxim 12 luni.
2. Facilitarea dezvoltarii de activitati antreprenoriale si de noi locuri de munca de catre persoanele din grupul tinta, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 36 de afaceri, care vor angaja minim 72 de persoane în domenii non-agricole, in zonele urbane ale judetelor Regiunii Nord-Est
3. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare pentru asigurarea bunei functionari si a dezvoltarii celor 36 de afaceri infiintate in cadrul proiectului, pe o perioada de maxim 18 luni.

 

Activitati

 • Etapa I – Formarea antreprenorială a grupului ţintă (15 Ianurie 2018-14 Ianuarie 2019)
 • Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanţate (18luni)
 • Etapa III – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate (6 luni)

 

Rezultate asteptate

– 2 anunturi de informare privind proiectul
– campanie integrata de informare a grupului tinta vizand minim 300 de persoane din RNE
– 300 persoane selectate pentru a participa la programul de formare antreprenoriala
– 12 grupe de formare in domeniul competentelor antreprenoriale cu o medie de 25 de persoane
– 300 de planuri de afaceri elaborate de participantii la programul de formare antreprenoriala
– minim 36 de planuri de afaceri selectate
– minim 14 planuri de afaceri selectate pe lista de rezerva
– 36 de stagii de practica
–  program de consiliere / consultanta / mentorat destinat castigatorilor de planuri de afaceri
– 1 incubator virtual pt sprijinirea serviciilor de consiliere / consultanta / mentorat destinate castigatorilor de planuri de afaceri
– 6 seminarii judetene de consiliere, mentorat si consultanta pentru alegerea formei de organizare juridica si pentru infiintarea afacerii
– 36 de start-up-uri cu profil non-agricol infiintate in mediul urban in Regiunea Nord-Est
– 72 de locuri de munca create in termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de minimis
– analiza a mediului antreprenorial regional incluzand o analiza privind situatia economica a start-up-urilor nou create

 

Valoarea proiectului

 • Valoarea totală eligibilă – 8.552.036,54 lei
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 8.391.194,71 lei

 

 1. GRUP TINTA

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 300 persoane din cele 6 judete ale regiunii Nord Est (Suceava, Botosani, Bacau, Iasi, Neamt, Vaslui ), persoane fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au resedinta sau domiciliul in urban/rural
 • au vârsta de minimum 18 ani
 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban

În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Grupul țintă va avea urmatoarea structura:

 • 200 de persoane angajate sau care deruleaza o activitate independenta
 • 100 de persoane incadrate in categoria someri sau inactivi.

 

Dosarul individual de inscriere in grupul tinta va conține  urmatoarele documente:

 • Formular de înscriere în grupul țintă (Anexa 8)
 • Actele de identitate (certificat de naștere si Carte de Identitate, certificat de casătorie-acolo unde este cazul)
 • Documente care atesta statutul pe piata muncii / documente care atesta faptul ca urmeaza o forma de scolarizare: student / elev peste 18 ani;

* In functie de statutul pe piata muncii/în sistemul de educație, beneficiarii vor aduce:

 • Adeverinta de la angajator (daca este cazul);
 • Adeverință că urmează o formă de școlarizare ((daca este cazul);
 • Copie CUI si statut, act constitutiv din care sa rezulte ca aveti firma  (daca este cazul);
 • Adeverintă de la AJOFM ca e inregistrat ca somer  (daca este cazul).

Dacă este vorba de o persoană inactivă, aceasta va depune o declarație pe propia răspundere că nu are loc de muncă și nici ajutor de șomaj.(Anexa 5)

 • Declarație de eligibilitate, pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate necesare participării la activitățile organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE” (ID 106285)(Anexa 1)
 • Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului (Anexa 2);
 • Declarație privind utilizarea datelor personale, in conditiile legii (Anexa 4);

Declarație privind dubla finanțare, cu asumarea, prin semnatură, a eliminarii din grupul țintă în cazul în care se constată existenta dublei finanțări.

Formularele de inscriere in grupul tinta al proiectului pot fi descarcate de aici.

 

 1. FORMARE ANTREPRENORIALA

Perioada de desfasurare: 15 Martie-14 Septembrie 2018

In cadrul acestei activitati vor fi organizate si furnizate cursuri autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Certificare in domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane din grupul tinta al proiectului, repartizate in 12 grupe cu o medie de 25 de cursanti.

 

Programa de formare are urmatoarele obiective:

-Sa demonstreze in postura de lider, in orice situatie, cinci calitati esentiale de leadership care descriu latura etica a spiritului intreprinzator;

-Sa identifice resursele necesare demararii unei afaceri;

-Sa defineasca piata tinta a organizatiei;

-Sa identifice componentele unei campanii de marketing;

-Sa defineasca piata potentiala pentru o firma data;

-Sa cunoasca caracteristicile achizitiilor publice;

-Sa identifice cai de promovare a unei afaceri folosind comertul electronic;

-Sa calculeze indicatori financiari;

-Sa identifice pentru o afacere data surse externe de finantare;

-Sa diferentieze diferite tipuri de contracte comerciale nationale si internationale;

-Sa anticipeze si sa analizeze riscuri si oportunitati pentru a gestiona un plan, in orice situatie;

-Intelegerea si insusirea conceptului si a principiilor de dezvoltare durabila;

-Sa intocmeasca un plan de afaceri.

 

 1. BIBLIOTECA DE RESURSE

 

 

 1. CONCURS PLANURI AFACERI

Perioada de desfasurare: 15 Septembrie – 14 Noiembrie 2018

In cadrul acestei activitati se va organiza o competitie de planuri de afaceri la nivelul grupului tinta cu abilitati de antreprenoriat, atat pentru persoanele care au participat la cursul de formare antreprenoriala cat si pentru persoanele care nu au participat la programul de formare din proiect, dar care au dobandit abilitatile necesare pentru infiintarea unei afaceri urmand alte programe.

In cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile.

Se va accepta in selectie ca maxim 10% din planurile de afaceri castigatoare sa fie ale persoanelor care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala din proiect.

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minim urmatoarele elemente:

 1. descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori);
 2. analiza SWOT a afacerii;
 3. schema organizatorica si politica de resurse umane;
 4. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
 5. analiza pietei de desfacere si a concurentei;
 6. strategia de marketing;
 7. proiectii financiare privind afacerea.

Bugetul aferent planului de afaceri va fi realizat in lei si va respecta principiul cheltuirii eficiente a banilor publici, prin eficientizarea costurilor si analiza detalizata a preturilor din piata. El va fi insotit de un cash-flow realist, marcand previziunea veniturilor in urmatoarele 6-12 luni de la infiintare. In realizarea planurilor de afaceri se va acorda o atentie deosebita temelor secundare specifice POCU 2014-2020.

Inscrierea planului de afaceri in competitia de planuri de afaceri se va realiza online, prin intermediul platformei incubatorului de afaceri virtual, in sectiunea dedicata concursului de idei de afaceri, documentele fiind prezentate atat in format editabil, cat si PDF. Modalitatea de depunere a planurilor de afaceri pentru concurs este detaliata in Meodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

 

In cadrul proiectului vor fi selectate 36 de planuri de afaceri, iar pe lista de rezerva se vor selecta minim 14 planuri de afaceri, care vor putea fi finantate in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in cazul in care o parte dintre cei 36 de beneficiari aflati pe lista de planuri de afaceri propuse spre finantare renunta la acest drept.

 

Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri poate fi descarcata din formularul de participare.

 

 

 1. MENTORAT

Perioada de desfasurare: 15 Ianuarie – 14 Mai 2019

In cadrul acestei activitati administratorul schemei de antreprenoriat va furniza servicii personalizate de consiliere / consultanta / mentorat pentru beneficiarii celor 36 de planuri de afaceri selectate in urma concursului de planuri de afaceri.

 

 1. MONITORIZARE AFACERI

Perioada de desfasurare: 15 Mai 2019 – 14 Noiembrie 2020

In cadrul acestei activitati administratorul schemei de antreprenoriat va desfasura actiuni care au drept scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, inclusiv exploatarea si dezvoltarea ideii de afacere asumate in planul de afaceri.

In cadrul activitatii de monitorizare a implementarii planului de afaceri se va acorda o atentie deosebita mentinerii locurilor de munca, precum si capacitatii intreprinderilor nou-create de a obtine veniturile previzionate.

 

 1. PAGINI WEB

In cadrul acestei sectiuni, cele 36 firme nou infiintate isi vor putea posta link-uri catre site-urile proprii.

 

 1. FORUM

In cadrul acestei sectiuni, cei 36 de beneficiari de ajutor financiar pentru implementarea planului de afaceri vor putea interschimba opinii si exemple de bune practici.

 

 

 1. COMUNICATE

 

 

 

 1. Linkuri utile

www.fonduri-ue.ro

www.gov.ro

www.mmuncii.ro

Despre noi

Proiectul “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE” este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3, Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare.

Proiectul, cu o durata de 34 luni, se deruleaza in cadrul contractului POCU/82/3/7/106285.

Durată și parteneri

Durata proiectului

Perioada de implementare: 15 Ianuarie 2018- 14 Noiembrie 2020

Parteneri

Parteneriatul este format din:

* GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL – Lider de parteneriat

* METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL – Partener P1

Contact

Global Commercium Development

Bucureşti


Str. Clucerului, Nr. 51-53, Et. 4, Ap. 10, Sector 1,  011364, București, ROMÂNIA
Telefon: +40 371 600 421
Fax: +40 371 321 559
[email protected]

 

www.globalcommercium.ro

www.paemalba.ro

Reset: [reset_password]