Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 300 persoane din cele 6 judete ale regiunii Nord Est (Suceava, Botosani, Bacau, Iasi, Neamt, Vaslui ), persoane fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

        au resedinta sau domiciliul in urban/rural

        au vârsta de minimum 18 ani

        intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban

În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Grupul țintă va avea urmatoarea structura:

        200 de persoane angajate sau care deruleaza o activitate independenta

        100 de persoane incadrate in categoria someri sau inactivi.

Dosarul individual de inscriere in grupul tinta va conține  urmatoarele documente:

  • Formular de înscriere în grupul țintă (Anexa 8)
  • Actele de identitate (certificat de naștere si Carte de Identitate, certificat de casătorie-acolo unde este cazul)
  • Documente care atesta statutul pe piata muncii / documente care atesta faptul ca urmeaza o forma de scolarizare: student / elev peste 18 ani;

* In functie de statutul pe piata muncii/în sistemul de educație, beneficiarii vor aduce:

  • Adeverinta de la angajator (daca este cazul);
  • Adeverință că urmează o formă de școlarizare ((daca este cazul);
  • Copie CUI si statut, act constitutiv din care sa rezulte ca aveti firma  (daca este cazul);
  • Adeverintă de la AJOFM ca e inregistrat ca somer  (daca este cazul).

Dacă este vorba de o persoană inactivă, aceasta va depune o declarație pe propia răspundere că nu are loc de muncă și nici ajutor de șomaj.(Anexa 5)

  • Declarație de eligibilitate, pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate necesare participării la activitățile organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE” (ID 106285)(Anexa 1)
  • Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului (Anexa 2);
  • Declarație privind utilizarea datelor personale, in conditiile legii (Anexa 4);

Declarație privind dubla finanțare, cu asumarea, prin semnatură, a eliminarii din grupul țintă în cazul în care se constată existenta dublei finanțări.

Formularele de inscriere in grupul tinta al proiectului pot fi descarcate de aici.