Informații generale

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 3

Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE”

Contract nr. POCU/82/3/7/106285

Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/106285

Cod SMIS: 106285

 

Proiectul Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economica a Regiunii Nord-Est -ASTRE-NE este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL (România) în parteneriat cu SC METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL lansează proiectul ” Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economica a Regiunii Nord-Est – ASTRE-NE”, având ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului si a auto-ocuparii in intreprinderi cu profil nonagricol infiintate in mediul urban in Regiunea Nord-Est.

 

Proiectul isi propune cresterea ocuparii in regiunea Nord- Est, printr-un mix integrat de masuri de stimulare a antreprenoriatului, pornind de la formarea antreprenoriala a grupului tinta, urmata de consiliere si mentorat, organizarea unei competitii de idei de afaceri si in final, finantarea si monitorizarea afacerilor infiintate in cadrul proiectului.

 

Obiectivele specifice

1. Cresterea nivelului de pregatire antreprenoriala a minim 300 de persoane (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, angajati si persoane inactive, dornici sa infiinteze o afacere pentru crearea de noi locuri de munca) din Regiunea Nord-Est pe o perioada de maxim 12 luni.

2. Facilitarea dezvoltarii de activitati antreprenoriale si de noi locuri de munca de catre persoanele din grupul tinta, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 36 de afaceri, care vor angaja minim 72 de persoane în domenii non-agricole, in zonele urbane ale judetelor Regiunii Nord-Est

3. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare pentru asigurarea bunei functionari si a dezvoltarii celor 36 de afaceri infiintate in cadrul proiectului, pe o perioada de maxim 18 luni.

 

Activitati

> Etapa I – Formarea antreprenorială a grupului ţintă (15 Ianurie 2018-14 Ianuarie 2019)

> Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanţate (18luni)

> Etapa III – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate (6luni)

 

Rezultate asteptate

– 2 anunturi de informare privind proiectul – campanie integrata de informare a grupului tinta vizand minim 300 de persoane din RNE – 300 persoane selectate pentru a participa la programul de formare antreprenoriala – 12 grupe de formare in domeniul competentelor antreprenoriale cu o medie de 25 de persoane – 300 de planuri de afaceri elaborate de participantii la programul de formare antreprenoriala – minim 36 de planuri de afaceri selectate – minim 14 planuri de afaceri selectate pe lista de rezerva – 36 de stagii de practica – program de consiliere / consultanta / mentorat destinat castigatorilor de planuri de afaceri – 1 incubator virtual pt sprijinirea serviciilor de consiliere / consultanta / mentorat destinate castigatorilor de planuri de afaceri – 6 seminarii judetene de consiliere, mentorat si consultanta pentru alegerea formei de organizare juridica si pentru infiintarea afacerii – 36 de start-up-uri cu profil non-agricol infiintate in mediul urban in Regiunea Nord-Est – 72 de locuri de munca create in termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de minimis – analiza a mediului antreprenorial regional incluzand o analiza privind situatia economica a start-up-urilor nou create

Valoarea proiectului

* Valoarea totală eligibilă – 8.552.036,54 lei

* Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 8.391.194,71 lei